ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833-1897)
Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, έργο 77
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841-1904)
Συμφωνία αρ. 9 σε μι ελάσσονα, έργο 95, «Του Νέου Κόσμου»
Adagio – Allegro molto
Largo
Molto vivace
Allegro con fuoco